Необходими документи за резервация и пътуване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Когато се записвате за екскурзия, е необходимо да носите със себе си следните документи:
•    Вашата лична карта за сключване на договор за организирано пътуване;
•    Ясно копие на втора и трета страница на валиден задграничен паспорт на лицата, които ще участват в екскурзията;
•    Студентска книжка – в случай, че ползвате отстъпка за студент;
•    За сватбени пътешествия и/или в случай, че за екскурзията, в която ще участвате има предвидена отстъпка за младоженци - копие на Удостоверение за граждански брак, сключен не по-късно от 6 м. преди началната дата на екскурзията.

При записване за екскурзия ние ще Ви издадем следните документи:
•    Ваучер при индивидуално настаняване.

При организирано пътуване, настаняването става с общ ваучер или руминг лист, от който можем да Ви предоставим копие при предварително изразено желание.
•    Договор за организирано пътуване и програма
•    Касова бележка / фактура за платената от Вас сума;
•    Застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътувания извън страната; 

При организирано пътуване, застраховката е обща за всички пътуващи и е поименна. При предварително изразено желание, можем да Ви  предоставим копие от нея.

По време на екскурзията е необходимо да носите със себе си следните документи:
•    Вашия
т валиден задграничен паспорт;
•    Лична карта (в случай, че оторизирани служебни лица пожелаят да направят сверка на данните на задграничния Ви паспорт и личната карта);
•    Валидна шофьорска книжка (ако имате намерение да вземете кола под наем);
•    За лица под 18 г. с български задгранични паспорти, пътуващи сами или с единия от родителите си – нотариално заверена декларация от родителя (родителите) , който не пътува, че е съгласен детето им да пътува в чужбина за посочения период и направление, с телефон на нотариуса и име на лице, носещо отговорност за детето по време на пътуването;
•    Копие на нотариално заверената декларация (за лица под 18 г. с български задгранични паспорти)
•    Копие на втора и трета страница на валидния задграничен паспорт.