Турция - Eкскурзии и почивки


Полезна информация за Турция

Обща информация

Местна валута

Турска лира (TRY)

1 EUR = 2.50 TRY

Интересни факти

Турция е разположена на границата между Европа и Азия. На изток граничи с Грузия, Армения, Азербайджан и Иран, на юг – с Ирак и Сирия, на запад - с Гърция и на север - с България.

Страната има излаз на Черно, Егейско и Средиземно море, затова и климатът й е разнообразен – от умереноконтинентален до средиземноморски в южните райони. В административно отношение Турция е разделена на 81 области – вилаети. Областните управители (валиите) са служители на Министерството на вътрешните работи на Турция.

Столицата Анкара е разположена на Анкарското плато в Централна Северна Турция и е вторият по големина град след Истанбул. Истанбул е единственият град в света, разположен на два континента и най-големият град в Турция: населението му наброява над 12 милиона души, но се предполага, че в целия мегаполис живеят повече от 20 милиона.

Престъпност и сигурност

Уличните кражби са често срещано явление в туристическите райони на Турция. В големите градове, и особено в Истанбул, е препоръчително да се избягват посещения в крайните рискови квартали.

Митнически изисквания

Разпоредби относно вноса:

Безмитен внос

1. Тютюневи изделия (за пътници на възраст 18+ години) – 600 цигари, 100 пурети(ненадвишаващи 3 гр. всяка), 50 пури, 250 гр. тютюн (с 200 къса хартия за цигари) или 250 гр. тютюн за лула;

2. Алкохолни напитки (за пътници на възраст 18+ години) – 1 литър  с алкохолно съдържание над 22 % или 2 литра с алкохолно съдържание до 22 %;

3. Козметика – пет шишета парфюм, одеколон или др. (максимум 120 мл всяко);

4. Подаръци на стойност до 430 евро или 150 евро за лица под 15 годишна възраст;

5. 1 кг. кафе, 1 кг. разтворимо кафе, 500 гр. чай, 1 кг. шоколад, 1 кг. захарни изделия;

6. Лекарства за лична употреба.

7. Електронни устройства за лична употреба, но не повече от 1 бр. от всеки вид

Забранено е внасянето на: оръжия и боеприпаси, лекарства (освен за лична употреба),наркотици, месо и млечни продукти, радиоактивни вещества.

Ограничен е вносът на домашни животни. За тях се изискваздравен сертификат.

Разпоредби относно износа:

Безмитен износ

1. 2 кг. или 3 кутии местни тютюневи изделия;

2. 5 кг. алкохолни напитки и храни на стойност до100 турски лири. Всяка стока не трябва да надвишава 5 кг.;

3. Подаръци на стойност до 5 000 турски лири, ако стойността надвишава тази сума енеобходимо доказателство, че е обменена валута за сумата, надвишаваща 5 000 турски лири;

Забранено е изнасянето на: антики, зърнени продукти, чай, какао, кафе, подправки.

Ограничен е износът на сувенири, които са предмет на митническите разпоредби, съобразно възрастта и стойността на предмета.

За допълнителна и по-подробна информация може директно да се осъществи връзка стурските митнически власти или да се посети интернет сайта на Турските митници.

Движение по пътищата

Националната пътна мрежа на страната е в много добро състояние. Строго се спазват ограничения на скоростта: в извънградски зони - 90 км/ч (за автобуси и микробуси 80 км/ч), на обезопасени магистрали – 120 км/ч (за автобуси и микробуси 100 км/ч), в населените места – 50 км/ч.

За движение на МПС по автомагистралите е необходимо предварително закупуване на стикер HGS от клон на турските пощи PTT, наличен на ГКПП или в населените места. Стикери се продават и на магистралните гишета и в бензиностанциите SHELL, но не винаги са налични. Стикерът следва да бъде зареден със сума, достатъчна за покриване на магистралните такси. Например пътуването по автомагистрала от Одрин до Анкара струва около 40 т.л.Липсата на стикер води до сериозни глоби в зависимост от изминатото разстояние.

Бензиностанциите в Турция са регулярно разположени по основните пътни артерии и са лесно достъпни, като голяма част от тях работят денонощно. Цената на горивото често варира, дори в рамките на един ден, като средно е около 4.20 турски лири за безоловен бензин и 3.55 турски лири за дизел.

Големите градове в Турция се характеризират с интензивен пътен трафик.

Системата на обществения градски транспорт е много добре развита и освен автобуси се използват таксита, маршрутни таксита, метро и морски линии.

По информация от Генералното консулство на Република България в Одрин, считано от 18 декември 2018 г. Турция въвежда промени при преминаването на тежкотоварни автомобили през ГКПП „Капъкуле“ /“Капитан Андреево“ от българска страна/ и ГКПП „Хамзабейли“ /“Лесово“ от българска страна/. Промените са свързани със задължителното пренасочване на тежкотоварните автомобили, превозващи стоки за износ от/през Турция с крайна дестинация България от ГКПП „Капъкуле“ към ГКПП „Хамзабейли“. Изключение се допуска единствено за тежкотоварните автомобили, подлежащи на ветеринарен контрол, които ще продължат да преминават през ГКПП „Капъкуле“. Промените касаят всички тежкотоварни автомобили, отговарящи на горепосочените условия, без оглед на тяхната национална регистрация.

Мотивите за въвеждането на посочените промени се обосновават с необходимостта от облекчаване на трафика и ограничаване на дългите опашки от тежкотоварни автомобили на ГКПП „Капъкуле“.

Обща информация за основните правила за движение по пътищата и  наказания и глоби за нарушаване на Закона за движението по пътищата в страната

I. Шофиране под въздействието на алкохол

Прилага се при наличието на 0.5 промила за водачи на частни МПС и при 0.2 промила за водачи на търговски, транспортни, товарни МПС и МПС от обществения транспорт.

1. Отнема се свидетелството за правоуправление:

- при първо нарушение в рамките на 5 години назад от деянието – за срок от 6 месеца;

- за второ нарушение – отнемане за срок от 2 години;

- при следващо нарушение – отнемане за срок от 5 години

2. Принудителни административни мерки: при отнемане на свидетелството за правоуправление за срок от две година за провинилите се водачи се организират образователни поведенчески курсове от Министерство на здравеопазването, като свидетелството се връща след успешно преминаване на курса. При отнемане на свидетелството за правоуправление за 5 години, съответните водачи подлежат на психо-технически проверочен изпит, както и на психиатричен преглед за установяване годността им да управляват МПС.

3. Парични глоби: всички посочени по-долу парични глоби мога да се заплатят по електронен път с кредитна карта на интернет адрес на турските данъчни служби https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MENU_MTV

Плащането може да стане и във всеки клон на турските пощи PTT (налични на турските ГКПП)или в кметствата на по-малките населени места. При плащане в 15-дневен срок от нарушението глобата се намалява с 25 %.

При употреба на алкохол паричните глоби са както следва:

- при първо нарушение – 844 турски лири (т.л.);

- за второ нарушение – 1058 т.л.;

- при следващо нарушение – 1698 т.л.

 

Внимание! При установено управление на МПС с употреба на алкохол над 1 промил срещу водачът се завежда наказателно дело по чл. 179 от Наказателния кодекс.

 

II. Управление на МПС без свидетелство за правоуправление е сериозно нарушение, което може да има сериозни последствия при евентуално ПТП. В общия случай глобата е в размер на 1698 т.л.

III. Управление на МПС с превишена скорост

1. При превишена скорост от 10 до 30% над позволенотоограничение на скоростта се налага глоба в размер на 199 т.л.

2. При превишена скорост над 30% над позволенотоограничение на скоростта се налага глоба в размер на 412 т.л.

IV. За непозволено паркиране глобата е 92 т.л. При принудително преместване на МПС на наказателен паркинг се заплаща допълнителна такса от 70 т.л. и 10 т.л. за всеки ден от престоя на МПС на наказателния паркинг.

V. За преминаване на червен сигнал на светофар се налага глоба от 199 т.л.

VI. За управление на МПС при липса на необходимата категория свидетелство за правоуправление се налага глоба от 700 т.л.

VII. За неправилно изпреварване се налага глоба от 199 т.л.

VIII. За влизане в забранен път се налага глоба от 199 т.л.

IX. За преместване на МПС след ПТП без разпореждане на компетентните органи се налага глоба от 199 т.л.

X. За управление на нерегистрирано МПС се налага глоба от 844 т.л.

XI. За управление на търговско МПС с неизправен или липсващ тахограф се налага глоба от 412 т.л.

XII. Глоба от 92 т.л. се налага за следните нарушения:

1. Управление на МПС без поставен предпазен колан.

2. Използване без причина на дълги светлини и фарове за мъгла.

3. Употреба на мобилен телефон при шофиране.

4. Неспазване на дистанция.

5. Слушане на силна музика в МПС.

6. Неизправни светлини на МПС.

7. Липса на пожарогасител, комплект за първа помощ и др.

8. Промяна във външния вид на МПС, неотразена в регистрационните документи.

9. Управление на МПС със скорост, по-ниска от минималната допустима.

10. Неразрешена смяна на лентите за движение, извършване на непозволен завой, отнемане на предимство на пешеходец или МПС.

11. Изхвърляне на отпадъци от МПС.

12. Управление на мотоциклет без предпазна каска.

Внимание! За всяко нарушение, причинено от лице, което не е собственик на МПС, същата глоба се налага и на собственика.

За всяко нарушение се налагат между 5 и 20 наказателни точки в зависимост от тежестта на провинението. При достигане на 100 наказателни точки се отнема свидетелството за управление на МПС.
 

Документи за пътуване и визов режим

 

Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти, могат да влизат, пребивават, преминават транзит и напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни пропускателни пунктове, открити за международни пътнически превози.

Тези, които желаят да останат за по-дълъг период, трябва да се обърнат към местните компетентни власти за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване.

Забрана за влизане в Турция за срок от една година се налага на българските граждани, останали в страната за повече от три месеца, без да са получили надлежно разрешение.

Посещения на неакредитирани български журналисти в Турция, филмови дейци, археолози, учени, желаещи да извършват научни изследвания, които са с цел извършване на професионална дейност, могат да осъществят дейността си след получаване на входна виза, съгласно „Основните принципи, отнасящи се до чужденци, които желаят да развиват научна или изследователска дейност или да снимат филм в Турция, както и до тези, които кандидатстват от тяхно име, и членове на пресата”, приети с Постановление на Министерския съвет на Република Турция № 88/12839 от 04.04.1988 г.

Условия за работа и продължително пребиваване

Български граждани, които отиват на работа в Турция или с цел обучение, не се освобождават от изискването за виза. Те продължават да се снабдяват с работни визи от турските представителства в чужбина.

Заявленията за разрешения за пребиваване следва да се подадат в местното полицейско управление в рамките на 30 дни след пристигането в Турция. От кандидатите се изисква да представят разрешително за работа, работна виза или виза за обучение и молба, които обосноват основанието за продължително пребиваване (работа, образование, брак с турски гражданин и др.).

След получаване на разрешение за пребиваване, влизането и напускането на Р Турция може да бъде извършено многократно в рамките на срока на валидност на разрешението. В случай че се налага удължаване срока на валидност или подновяване на издаденото разрешение за пребиваване, е необходимо това да бъде извършено преди изтичане на валидността на разрешението.

Кандидатстването за визи (работни, за образование, за лечение и други) от български граждани, освен българските граждани, освободени от визи според „Спогодбата за изменение на визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция, сключена на 10 март 1993 г.”, трябва да бъде направено на уеб адрес: http://www.visa.org.tr    От 05 януари 2016 г. няма да бъдат приемани заявления за виза без онлайн кандидатстване. Предвид изискването български граждани – притежатели на официални паспорти, да правят постъпки за виза след запаметяване на данните за кандидатстване, независимо от датата за рандеву, определена от онлайн системата, практиката за изпращане на паспортите в Посолството на Република Турция в София ще продължи. Повече информация може да намерите ТУК.

 

Практически съвети

При кражба на лични документи или на превозно средство трябва да се потърси съдействие от най-близкото полицейско управление за издаване на документ за събитието.

Препоръчително е да се уважават местните нрави и обичаи.

При посещение на джамии обувките се събуват, а жените покриват главите и откритите части на тялото с кърпа. Мъжете не трябва да носят къси панталони (в някои по-големи и известни джамии са предвидени покривала за тези, които не са подходящо облечени).

Обидни думи и действия по отношение на турската нация, националния флаг и основателя на републиката - Мустафа Кемал Ататюрк, се считат за много тежки престъпления.

Снимането с фотоапарати и камери да се извършва само в туристически райони и на местата, където това не е изрично забранено.

При влизане в Република Турция с цел туризъм е забранено постъпването на работа. При установяване на такива случаи съответните граждани подлежат на задържане и принудително извеждане от страната.

Препоръчва се наличната валута да се обменя на малки суми. Обикновено валутата се обменя без комисионна в обменни бюра, банки или хотели. Почти навсякъде в градовете са на разположение банкомати, които приемат основните кредитни и дебитни банкови карти. Валутните курсове се публикуват ежедневно в турските вестници. Ако се обменя голяма сума валута или се прави голяма покупка с обменена валута, която ще се декларира на митницата, е необходимо запазване на бордерото от извършената обмяна на валута, което служи като доказателство пред митническите органи за законовия произход на паричните средства.

При пътнотранспортно произшествие, със или без пострадал, в никакъв случай да не се премества автомобила до идването на пътна полиция. В тези случаи се прави тест за алкохол, взимат се показания и се съставя протокол за произшествието.

За използване на застраховката е необходимо да се изиска копие от документа за теста на алкохол, както и предварителния протокол. Това може да се направи до три дни след инцидента в местния полицейски участък.

В случаите на телесна повреда или смърт, останалите участници в инцидента се отвеждат в най-близкия полицейски участък за вземане на показания. В тези случаи би следвало да се поиска да бъде уведомено най-близкото дипломатическо представителство на страната ни.


Дестинации